Bever op zoek naar een nieuwe woonplaats (vervolg)

Over de bever in natuurstapsteen Stijgoord ging ons vorige bericht. De nieuwsgierige reacties hierop zijn aanleiding om daar nog iets meer over te vertellen.

Ecoloog Michiel Schaap  monitort al heel lang de ontwikkeling van bevers in de Achterhoek en in het  bijzonder langs de Berkel. Volgens hem gaat het hier om dezelfde bever die al een aantal weken in de omgeving van Lochem opvalt en volgens hem al sinds 2018 langs de Berkel foerageert.   De kans is groot dat deze ook rond Beekvliet opduikt. Bij de Groenlose Slinge richting Lebbenbrugge schijnt een stelletje te zitten. Jonge bevers verlaten hun familie als ze ongeveer 2 jaar zijn en gaan dan op zoek naar een eigen territorium; normaal gemiddeld 4 kilometer beeklengte,  afhankelijk van het voedselaanbod van oeverplanten en hout. Hier zal zijn aanwezigheid vooral bepaald worden door de “stoffering” van de Berkel.

Wil je als je in de omgeving van Lochem ook een bever ziet dit naar Michiel mailen? info@michielschaap.nl
Op zijn website http://www.michielschaap.nl staan heel veel schitterende natuurfoto’s.

In onderstaand artikel lees je meer over de gestage verspreiding van bevers in Oost-Gelderland: BEVERS LIEVER STUREN DAN BESTRIJDEN

©Michiel Schaap

“LANGENSE WEIDEN” NATUURLIJK….. Lochem-Oost Natuurrijk

Aan de oostgrens van de stad Lochem bereidt gemeente Lochem een nieuwe woonwijk voor, waterschap Rijn en IJssel maakt plannen voor een natuurlijker inrichting van de Berkel, het tussenliggende Mariabos, een oud beekdalbos, onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk, vraagt om aanwezige bijzondere natuurwaarden te beschermen en te vergroten. Het resultaat van dit alles bepaalt voor vele decennia onze leefomgeving. Daarom is nu het moment om deze drie klussen samenhangend aan te pakken. Hoe het resultaat van onderlinge samenhang er uit kan gaan zien is samengevat in onze brochure “De ontwikkeling van de Langense Weiden”.

Hiermee denken wij mee over de kansen voor verbetering van natuur en landschap.  Constructief vanaf het begin van uitwerking en realisatie en niet pas achteraf commentaar geven op definitieve plannen. Een natuurinclusieve woonwijk die optimaal is ingepast in de omgeving. De Berkel is weer een stap richting  herstel van een halfnatuurlijk beekdallandschap. Schoon en gezond en klimaatrobuust. Het Mariabos duurzaam geborgd als ecologische natuurstapsteen.

De verpieterde biodiversiteit groeit . Zowel op land als in het water ontstaan er veel kansen voor meer planten-, dier- en vogelsoorten. En niet te vergeten, de stad Lochem krijgt zo een nieuwe waardevolle, natuurlijke en prettige woonomgeving die optimaal is ingepast in de omgeving.

Downloaden brochure (PDF)

Natuurwerkdag Marke Lochem

Kom ook langs op Stijgoord zaterdagochtend 4 november!

Tijdens de Nationale Natuurwerkdag zaterdag 4 november is iedereen bij ons welkom om te ervaren hoe de ecologische waarde van Natuurstapsteen Stijgoord langs de Berkel wordt vergroot.

Je kunt zien en horen hoe wij met weinig inspanning zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor ontwikkeling van stadsnatuur in de directe woonomgeving.
Je kunt zelf ervaren hoe dit werkt en misschien brengt het je wel op het idee om in je eigen omgeving aan de slag te gaan. Wij zijn natuurlijk ook heel blij als je zo enthousiast raakt om samen met ons het gebied nog aantrekkelijker te maken voor dieren en planten waarvan wij allen zo genieten.

Tussen 9.30 en 11.30 uur is aan Stijgoord 2 in Lochem ons hek open.

Pinken blij met ons hooi

Afgelopen week hebben wij als vrijwilligers onderhoudsgroep Marke Lochem weer gehooid op #Natuurstapsteen Stijgoord. Het drogende weer  koste ons wel wat zweetdruppels en maakt het onze kruidenvegetatie ook moeilijk maar het kwam voor het hooien wel goed van pas.

 René Lubberdink was erg tevreden met het resultaat; zijn Pinken vonden het kruidenrijke hooi extra  lekker.

OPEN DAG MARKE LOCHEM

Zaterdag 8 oktober 2022 vanaf 11.00 uur

Zaterdag 8 oktober vanaf 11.00 uur, organiseert Marke Lochem een informatie en-inspiratiemarkt. Na ruim drie jaar zorgvuldig onderhoud laat Marke Lochem zien welk moois er al op de Natuurstapsteen Stijgoord is gerealiseerd. Tijdens de informatiemarkt presenteren zich ook verschillende vrijwilligersgroepen die betrokken zijn bij Marke Lochem of die zich op een of andere manier bezighouden met biodiversiteit of anderszins met onze leefomgeving. Bezoekers krijgen tijdens een vaartochtje op de zomp ENTE op de Berkel ook de gelegenheid om vanaf het water te genieten.

In december 2018 stak de Stichting Marke Lochem op het terrein van het voormalige zwembad Stijgoord de eerste schop in de bodem. En Enthousiaste vrijwilligers hebben sindsdien het gebied verder ingericht, beheert en onderhouden. Uitgangspunten daarbij zijn zoveel mogelijk ruimte geven aan de ontwikkeling van natuur, het vergroten van een natuurlijke soortenrijkdom en het verhogen van de belevingswaarde. Hiermee wordt een buffer gerealiseerd tussen bedrijfs- en woongebied. Inmiddels is het gebied een gewild wandelrondje geworden en onderdeel van onder andere de wandelroute ‘Poort van Lochem’.

Door de inzet van de vrijwilligers is een pareltje toegevoegd aan de kwaliteit van de woonomgeving.

Tijdens de open dag wordt met een feestelijk tintje de laatste hand gelegd aan de realisatie van een oeverzwaluwenwand. Een belangrijke toevoeging aan het gebied dat met financiële steun van Fonds 1819, het IJsvogelfonds van Vogelbescherming Nederland, de Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek en sponsoren gerealiseerd kon worden.

Iedereen is van harte welkom op Stijgoord
Stijgoord 2
7241 XA Lochem

Boomfeestdag werd boomherplantdag

Foto van de rij bomen die herplant gaan worden

Lochemse schoolkinderen zouden tijdens de jaarlijkse Boomfeestdag struikjes komen planten op Stijgoord. Door een zone met struiken kan er een robuuste singel ontstaan. Het feest moest jammer genoeg worden geschrapt om de kans op verspreiding van het Covid-virus zo klein mogelijk te houden.  

Ter voorbereiding op het feest zijn de aanwezige lindebomen op de noordgrens opnieuw geplant. De oorspronkelijke bodem bleek toch zo onvruchtbaar dat de lindes, zeker na 2 extreem droge jaren, nauwelijks groeiden.

De boompjes zijn met een kraantje op de kant gezet en nadat er vruchtbare grond is ingebracht weer teruggeplaatst.

De struikjes worden de komende tijd door onze onderhoudsgroep op de goede plek geplant.

Natuurontwikkeling in het gareel proberen te houden

Distelvlinder

Bloeiende akkerdistels voegen in deze tijd paars-rood toe aan het kleurenpalet op Stijgoord. Ze vullen daarmee de verscheidenheid mooi aan.

In deze fase van de ontwikkeling van Stijgoord zijn ze helaas nog zo veel aanwezig dat de ontwikkeling van andere gewenste kruiden hierdoor in gedrang komt.

Zoveel als mogelijk variatie ontwikkelen betekent dan, door de beperkte omvang van het gebied, kiezen en sturen. Totdat er over een paar jaar meer stabiele situatie ontstaat blijft corrigeren helaas nodig.

De grootste brandhaarden van distels worden daarom verwijderd.

Zie voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerdistel

Foto van een bloeiende akkerdistel
Foto van een kruiwagen vol met akkerdistels

Samen voor een Lochems natuurpareltje

Op 17 april is door het opspelden van “1,5 meter”-buttons de Onderhoudsgroep Stijgoord officieel van start gegaan. Een tiental mensen gaat aan het werk zodat Natuurstapsteen Stijgoord zich als een pareltje kan ontwikkelen.

Elk 2e zaterdagmorgen van de maand wordt er onderhoud gepleegd om de natuurontwikkeling een handje te helpen. Een groot deel van het werk is seizoensgebonden zodat enthousiastelingen ook tussentijds in het veld bezig zullen zijn.  Het motto is ‘vrijwillig maar niet vrijblijvend’

Door de grote variatie in groeiomstandigheden kan met toegespitst onderhoud op een relatief kleine oppervlakte maximale natuurvariatie ontstaan. Werken aan vergroting van de biodiversiteit rond Lochem is nodig maar vooral ook leuk.

Foto van een vrijwilliger

Meer weten?

info@markelochem.nl

‘Als je ons laat dromen, wordt het nog mooier.’

In “Het laatste nieuws uit het Berkeldal” van april 2021 besteedt het Waterschap Rijn en IJssel uitgebreid aandacht  aan ‘….Stijgoord, een idyllisch glooiend stukje natuurschoon aan de Berkel…’
Dit wordt beschreven als het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen bewoners, gemeente en waterschap.
        

https://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/beleef-berkel-almen/nieuws/marke-lochem-timmert/

Zo zie je: kansen komen niet vanzelf, die moet je creëren.
Als overheden meer  ruimte geven  aan inwoners die verantwoordelijkheid nemen voor hun directe leefomgeving groeit hopelijk ook het aantal vergelijkbare  groepen die pareltjes maken in hun buurt.

Jarige IVN deelt cadeau uit

IVN-Noord-Midden Achterhoek bestaat 40 jaar! Ter ere van dit jubileum heeft de vereniging op 17 maart bomen geplant in Vorden, Lochem en Borculo.

In Lochem is door IVN-NMA-voorzitter Ineke Rood een inheemse zomereik geplant ter ondersteuning van de herinrichting van natuurstapsteen Stijgoord.

Deze zomereik neemt de plaats in van één van de laatst overgebleven haagbeuken, die helaas de herinrichting niet heeft overleefd. Stichting Marke Lochem is erg blij met deze aanwinst, want de jubileum-eik vult de lege plek op en kan de komende eeuwen uitgroeien tot een beeldbepalend natuurmonument op deze mooie plek.

Schermafdruk van het artikel in de Berkelbode
Berkelbode 24 maart 2021

https://www.ivn.nl/afdeling/noord-midden-achterhoek/nieuws/nma-plant-jubileumbomen

In het gebied is een groep vrijwilligers actief. Zij zorgen voor beheer en onderhoud. Aan de oostkant van de stad lag hier vroeger het openluchtzwembad Stijgoord. Veel inheemse bomen zijn in de loop der jaren gekapt. Geleidelijk worden er nieuwe geplaatst. Zo is de oude boomgaard aangevuld met nieuwe hoogstam fruitbomen.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑