Ga jij meehelpen aan verbetering van natuur en landschap in je omgeving? Wij zoeken hiervoor versterking van ons bestuur.

Wij willen meer Inwoners van de gemeente Lochem mobiliseren die verantwoordelijkheid willen nemen voor  een aantrekkelijke omgeving door instandhouding en verbetering van biodiversiteit , natuur en landschap in hun buurt.

Daarvoor zoeken wij een enthousiast bestuurslid met  bijzondere aandacht voor communicatie/promotie van activiteiten van  Marke Lochem en het begeleiden van vrijwilligers bij allerhande activiteiten.

Meer informatie vond je in de bijlage.

Heb je belangstelling neem dan contact op met AlfredtePas@MarkeLochem.nl

Boomfeestdag werd boomherplantdag

Lochemse schoolkinderen zouden tijdens de jaarlijkse Boomfeestdag  struikjes komen planten op Stijgoord. Door een zone met struiken kan er een robuuste singel ontstaan. Het feest moest  jammer genoeg worden geschrapt om de kans op verspreiding van  het Covid-virus zo klein mogelijk te houden.  

Ter voorbereiding op het feest zijn de aanwezige lindebomen op de noordgrens opnieuw geplant. De oorspronkelijke bodem bleek toch zo onvruchtbaar dat de lindes, zeker na 2 extreem droge jaren, nauwelijks groeiden.

De boompjes zijn met een kraantje op de kant gezet en nadat er vruchtbare grond is ingebracht weer teruggeplaatst.

De struikjes worden de komende tijd  door onze onderhoudsgroep  op de goede plek geplant.

Natuurontwikkeling in het gareel proberen te houden

Bloeiende akkerdistels voegen in deze tijd paars-rood toe aan het kleurenpalet op Stijgoord. Ze vullen daarmee de verscheidenheid mooi aan.

In deze fase van de ontwikkeling van Stijgoord zijn ze helaas nog zo veel aanwezig dat de ontwikkeling van andere gewenste kruiden hierdoor in gedrang komt.

Zoveel als mogelijk variatie ontwikkelen betekent dan, door de beperkte omvang van het gebied, kiezen en sturen. Totdat er over een paar jaar meer stabiele situatie ontstaat blijft corrigeren helaas nodig.

De grootste brandhaarden van distels worden daarom verwijderd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerdistel

Samen voor een Lochems natuurpareltje

Op 17 april is door het opspelden van “1,5 meter” -buttons de Onderhoudsgroep Stijgoord officieel   van start gegaan. Een tiental mensen gaat aan het werk zodat Natuurstapsteen Stijgoord zich als een pareltje kan ontwikkelen.

 Elk 2e zaterdagmorgen van de maand wordt er onderhoud gepleegd om de natuurontwikkeling een handje te helpen. Een groot deel van het werk is seizoensgebonden zodat enthousiastelingen ook tussentijds in het veld bezig zullen zijn.  Het motto is ‘vrijwillig maar niet vrijblijvend’

Door de grote variatie in groeiomstandigheden kan met toegespitst onderhoud op een relatief kleine oppervlakte maximale natuurvariatie ontstaan. Werken aan vergroting van de biodiversiteit rond Lochem is nodig maar vooral ook leuk.

Meer weten?

info@markelochem

‘Als je ons laat dromen, wordt het nog mooier.’

In “Het laatste nieuws uit het Berkeldal” van april 2021 besteedt het Waterschap Rijn en IJssel uitgebreid aandacht  aan ‘….Stijgoord, een idyllisch glooiend stukje natuurschoon aan de Berkel…’
Dit wordt beschreven als het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen bewoners, gemeente en waterschap.
        

https://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/beleef-berkel-almen/nieuws/marke-lochem-timmert/

Zo zie je: kansen komen niet vanzelf, die moet je creëren.
Als overheden meer  ruimte geven  aan inwoners die verantwoordelijkheid nemen voor hun directe leefomgeving groeit hopelijk ook het aantal vergelijkbare  groepen die pareltjes maken in hun buurt.

Jarige IVN deelt cadeau uit

IVN-Noord-Midden Achterhoek  bestaat 40 jaar! Ter ere van dit jubileum heeft de vereniging op 17 maart bomen geplant in Vorden, Lochem en Borculo.

In Lochem is door IVN-NMA-voorzitter Ineke Rood een inheemse zomereik geplant ter ondersteuning van  de herinrichting van natuurstapsteen Stijgoord.

Deze zomereik neemt de plaats in van één van de laatst overgebleven haagbeuken, die helaas de herinrichting  niet heeft overleefd. Stichting Marke Lochem is erg blij met deze nieuwe aanwinst, want de jubileum-eik vult de lege plek op en kan de komende eeuwen uitgroeien tot een beeldbepalend natuurmonument op deze mooie plek. 

Berkelbode 24 maart 2021

https://www.ivn.nl/afdeling/noord-midden-achterhoek/nieuws/nma-plant-jubileumbomen

In het gebied  is een groep vrijwilligers actief . Zij zorgen voor beheer en onderhoud. Aan de oostkant van de stad lag hier vroeger het openluchtzwembad Stijgoord. Veel inheemse bomen zijn in de loop der jaren gekapt. Geleidelijk worden er nieuwe geplaatst. Zo zijn is de  oude boomgaard  aangevuld met nieuwe hoogstam fruitbomen.

IJSPRET op Stijgoord

Na lange tijd kan er op in Lochem op Stijgoord weer geschaatst worden op natuurijs. Hier wordt natuurlijk volop van genoten. Door die klimaatverandering moeten wij maar afwachten hoe vaak wij dit nog kunnen meemaken.

Stijgoord is tegelijk een schoolvoorbeeld voor efficiënt ruimtegebruik. Natuurgebied, Ecologische stapsteen langs de Berkel, waterberging, wandelgebied en nu ook nog een ijsbaan. Vijfvoudige functies op dezelfde vierkante meters.

Begraven als doodsoorzaak? Obelisk als resultaat

Bij de herinrichting van terrein zijn 2 beeldbepalende Haagbeuken gespaard.  Al snel bleek de tweeling door de rijkelijk opgebrachte grond helaas  het loodje te hebben gelegd.

Om het risico van vallende takken te vermijden rest dan niets anders dan de boom te onttakken.

Als broedplaats voor zwammen en insecten en met  nestkasten voor valk en uil krijgt de stam een nuttig tweede leven als VALK-UIL OBELISK.

Dankzij het vakmanschap van Frits Brinkerink en onverwoestbaar hout van Landgoed Ampsen hebben wij nu ook een fraai informatiepaneel kunnen plaatsen bij de hoofdingang van natuurstapsteen Stijgoord.    Gewapend met kennis van deze natuurstapsteen kan de wandelaar nog meer genieten van het moois dat hier ontstaat. Wanneer je op deze heerlijkheid gewoon wilt ontspannen ben je natuurlijk ook welkom

Vlaaien vergroten biodiversiteit

De pinken zorgen als alleseters voor veel variatie in kruiden en gras en houden de opslag van wilg en els in de graasweide in toom. Door de mest ontstaan pleksgewijs verschillen in vruchtbaarheid waardoor de variatie in begroeiing nog meer versterkt wordt.

Onopvallend ontstaat onder de vlaaien een krioelende wereld van mestkeverlarven. En die maken de weide aantrekkelijker voor veldmuizen en verschillende vogels. https://nl.wikipedia.org/wiki/Mestkever#Ecologie

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑