“LANGENSE WEIDEN” NATUURLIJK….. Lochem-Oost Natuurrijk

Aan de oostgrens van de stad Lochem bereidt gemeente Lochem een nieuwe woonwijk voor, waterschap Rijn en IJssel maakt plannen voor een natuurlijker inrichting van de Berkel, het tussenliggende Mariabos, een oud beekdalbos, onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk, vraagt om aanwezige bijzondere natuurwaarden te beschermen en te vergroten. Het resultaat van dit alles bepaalt voor vele decennia onze leefomgeving. Daarom is nu het moment om deze drie klussen samenhangend aan te pakken. Hoe het resultaat van onderlinge samenhang er uit kan gaan zien is samengevat in onze brochure “De ontwikkeling van de Langense Weiden”.

Hiermee denken wij mee over de kansen voor verbetering van natuur en landschap.  Constructief vanaf het begin van uitwerking en realisatie en niet pas achteraf commentaar geven op definitieve plannen. Een natuurinclusieve woonwijk die optimaal is ingepast in de omgeving. De Berkel is weer een stap richting  herstel van een halfnatuurlijk beekdallandschap. Schoon en gezond en klimaatrobuust. Het Mariabos duurzaam geborgd als ecologische natuurstapsteen.

De verpieterde biodiversiteit groeit . Zowel op land als in het water ontstaan er veel kansen voor meer planten-, dier- en vogelsoorten. En niet te vergeten, de stad Lochem krijgt zo een nieuwe waardevolle, natuurlijke en prettige woonomgeving die optimaal is ingepast in de omgeving.

Downloaden brochure (PDF)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑