Drinkbare Berkel op Stijgoord

Stel je eens voor dat het water van de Berkel drinkbaar zou zijn!

De Berkel is een van de mooiste rivieren in het grensgebied van Nederland met Duitsland. Maar de waterkwaliteit is nog lang niet op orde. Om hierop de aandacht te vestigen van overheden, media en publiek loopt een groep van ongeveer dertig wandelaars van de Drinkbare Berkel beweging vanaf 26 mei tot 8 juni 2024 langs de gehele loop van de Berkel: vanaf de bron in Billerbeck (D) tot aan de IJssel in Zutphen. Liefst 164 wandelkilometers!
Woensdagmiddag 5 juni was deze groep, onder leiding van Li An Phoa (initiatiefnemer van vele Drinkbare Rivieren-wandelingen in de afgelopen jaren, o.a. Maas, Vecht en Theems) te gast op Stijgoord. De groep werd ontvangen door twee bestuursleden van Marke Lochem. Zij vertelden hoe – door de inzet van  enthousiaste vrijwilligers – Marke Lochem is ontstaan en hoe het gebied een transformatie heeft doorgemaakt naar veel meer biodiversiteit. Ook de rol van de begrazing door de pinken en de ins en outs van het beheer kwamen aan bod. Er was aandacht voor de verschillen in vegetatie tussen de delen van het gebied en de verdere natuurontwikkeling die beoogd wordt.
Hoewel de groep er al een behoorlijke tippel vanaf Borculo op had zitten werd er aandachtig geluisterd en waren er diverse vragen, onder meer over het betrekken van de Lochemse bevolking bij de doelen van Marke Lochem. 
Donderdag 6 juni wandelt de groep verder richting Zutphen waar op 7 juni een afsluitende Berkel conferentie plaatsvindt. Hier zal de Verklaring van de Berkel, een manifest over het realiseren van een Drinkbare Berkel in 2050 en wat daar allemaal voor nodig is. Stichting Marke Lochem zal die verklaring ook ondertekenen, samen met (onder meer) Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten en Vitens.

Bever op zoek naar een nieuwe woonplaats (vervolg)

Over de bever in natuurstapsteen Stijgoord ging ons vorige bericht. De nieuwsgierige reacties hierop zijn aanleiding om daar nog iets meer over te vertellen.

Ecoloog Michiel Schaap  monitort al heel lang de ontwikkeling van bevers in de Achterhoek en in het  bijzonder langs de Berkel. Volgens hem gaat het hier om dezelfde bever die al een aantal weken in de omgeving van Lochem opvalt en volgens hem al sinds 2018 langs de Berkel foerageert.   De kans is groot dat deze ook rond Beekvliet opduikt. Bij de Groenlose Slinge richting Lebbenbrugge schijnt een stelletje te zitten. Jonge bevers verlaten hun familie als ze ongeveer 2 jaar zijn en gaan dan op zoek naar een eigen territorium; normaal gemiddeld 4 kilometer beeklengte,  afhankelijk van het voedselaanbod van oeverplanten en hout. Hier zal zijn aanwezigheid vooral bepaald worden door de “stoffering” van de Berkel.

Wil je als je in de omgeving van Lochem ook een bever ziet dit naar Michiel mailen? info@michielschaap.nl
Op zijn website http://www.michielschaap.nl staan heel veel schitterende natuurfoto’s.

In onderstaand artikel lees je meer over de gestage verspreiding van bevers in Oost-Gelderland: BEVERS LIEVER STUREN DAN BESTRIJDEN

©Michiel Schaap

Bever op zoek naar een nieuwe woonplaats

Gisteren werd een nietsvermoedende wandelaar verrast door een bever op Stijgoord.  Waarschijnlijk een nestverlater die op zoek is naar een geschikt biotoop om een eigen gezin op te kunnen voeden. Of dit het exemplaar is dat de laatste tijd vaker gesignaleerd is blijft onduidelijk.

Het waterschap Rijn en IJssel heeft de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in herstel van de natuurwaarden langs beken en waterlopen in de Achterhoek. Langs de Berkel zijn er veel meer natuurvriendelijke oevers ontstaan en ecologische stapstenen. Zo wordt gewerkt aan herstel van een zogenoemd halfnatuurlijk beekdallandschap. Daardoor wordt de Berkel een steeds beter leefgebied voor flora en fauna.

Verwachtingsvol blijven wij de voortgang en ecologische effecten volgen.

Het werk van de vrijwilligers van Marke Lochem zorgt ervoor dat Natuurstapsteen Stijgoord nog aantrekkelijker is geworden. De verkennende bever is daar een mooi voorbeeld van.

“LANGENSE WEIDEN” NATUURLIJK….. Lochem-Oost Natuurrijk

Aan de oostgrens van de stad Lochem bereidt gemeente Lochem een nieuwe woonwijk voor, waterschap Rijn en IJssel maakt plannen voor een natuurlijker inrichting van de Berkel, het tussenliggende Mariabos, een oud beekdalbos, onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk, vraagt om aanwezige bijzondere natuurwaarden te beschermen en te vergroten. Het resultaat van dit alles bepaalt voor vele decennia onze leefomgeving. Daarom is nu het moment om deze drie klussen samenhangend aan te pakken. Hoe het resultaat van onderlinge samenhang er uit kan gaan zien is samengevat in onze brochure “De ontwikkeling van de Langense Weiden”.

Hiermee denken wij mee over de kansen voor verbetering van natuur en landschap.  Constructief vanaf het begin van uitwerking en realisatie en niet pas achteraf commentaar geven op definitieve plannen. Een natuurinclusieve woonwijk die optimaal is ingepast in de omgeving. De Berkel is weer een stap richting  herstel van een halfnatuurlijk beekdallandschap. Schoon en gezond en klimaatrobuust. Het Mariabos duurzaam geborgd als ecologische natuurstapsteen.

De verpieterde biodiversiteit groeit . Zowel op land als in het water ontstaan er veel kansen voor meer planten-, dier- en vogelsoorten. En niet te vergeten, de stad Lochem krijgt zo een nieuwe waardevolle, natuurlijke en prettige woonomgeving die optimaal is ingepast in de omgeving.

Downloaden brochure (PDF)

Natuurwerkdag Marke Lochem

Kom ook langs op Stijgoord zaterdagochtend 4 november!

Tijdens de Nationale Natuurwerkdag zaterdag 4 november is iedereen bij ons welkom om te ervaren hoe de ecologische waarde van Natuurstapsteen Stijgoord langs de Berkel wordt vergroot.

Je kunt zien en horen hoe wij met weinig inspanning zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor ontwikkeling van stadsnatuur in de directe woonomgeving.
Je kunt zelf ervaren hoe dit werkt en misschien brengt het je wel op het idee om in je eigen omgeving aan de slag te gaan. Wij zijn natuurlijk ook heel blij als je zo enthousiast raakt om samen met ons het gebied nog aantrekkelijker te maken voor dieren en planten waarvan wij allen zo genieten.

Tussen 9.30 en 11.30 uur is aan Stijgoord 2 in Lochem ons hek open.

Excursie Stadsnatuur in je eigen omgeving – 4 november 2023

Zaterdag 4 november is weer de Nationale Natuurwerkdag. Meer dan 15.000 vrijwilligers steken de handen uit de mouwen op meer dan 500 locaties in heel Nederland. Alle klussen op de Natuurwerkdag dragen bij aan de biodiversiteit en een gezonde planeet.

Het Netwerk Groene Vrijwilligers Lochem en de gemeente Lochem geven dit jaar extra aandacht aan de Nationale Natuurwerkdag. Ook Marke Lochem doet mee en organiseert een excursie op natuurgebied Stijgoord in Lochem onder de titel Stadsnatuur in je eigen omgeving. Deelname is gratis!

Iedereen is welkom om te horen en zien wat wij met een enthousiaste groep vrijwilligers op Stijgoord allemaal doen om de ecologische waarde en de biodiversiteit van dit gebied nog meer te vergroten.  Wij willen bezoekers motiveren om als vrijwilliger mee te gaan doen. Ook laten we zien hoe je met weinig inspanning zelf verantwoordelijkheid kunt nemen voor ontwikkeling van stadsnatuur in je directe omgeving.

Dag en tijd: zaterdag 4 november, 9.30-11.30 uur

Locatie: Stijgoord (ingang bij de botenloods van de Berkelzomp aan de Berkel)

Meld je aan voor de excursie via deze link op de site Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Pinken blij met ons hooi

Afgelopen week hebben wij als vrijwilligers onderhoudsgroep Marke Lochem weer gehooid op #Natuurstapsteen Stijgoord. Het drogende weer  koste ons wel wat zweetdruppels en maakt het onze kruidenvegetatie ook moeilijk maar het kwam voor het hooien wel goed van pas. 

 René Lubberdink was erg tevreden met het resultaat; zijn Pinken vonden het kruidenrijke hooi extra  lekker.

OPEN DAG MARKE LOCHEM

Zaterdag 8 oktober 2022 vanaf 11.00 uur

Zaterdag 8 oktober vanaf 11.00 uur, organiseert Marke Lochem een informatie en-inspiratiemarkt. Na ruim drie jaar zorgvuldig onderhoud laat Marke Lochem zien welk moois er al op de Natuurstapsteen Stijgoord is gerealiseerd. Tijdens de informatiemarkt presenteren zich ook verschillende vrijwilligersgroepen die betrokken zijn bij Marke Lochem of die zich op een of andere manier bezighouden met biodiversiteit of anderszins met onze leefomgeving. Bezoekers krijgen tijdens een vaartochtje op de zomp ENTE op de Berkel ook de gelegenheid om vanaf het water te genieten.

In december 2018 stak de Stichting Marke Lochem op het terrein van het voormalige zwembad Stijgoord de eerste schop in de bodem. En Enthousiaste vrijwilligers hebben sindsdien het gebied verder ingericht, beheert en onderhouden. Uitgangspunten daarbij zijn zoveel mogelijk ruimte geven aan de ontwikkeling van natuur, het vergroten van een natuurlijke soortenrijkdom en het verhogen van de belevingswaarde. Hiermee wordt een buffer gerealiseerd tussen bedrijfs- en woongebied. Inmiddels is het gebied een gewild wandelrondje geworden en onderdeel van onder andere de wandelroute ‘Poort van Lochem’.

Door de inzet van de vrijwilligers is een pareltje toegevoegd aan de kwaliteit van de woonomgeving.

Tijdens de open dag wordt met een feestelijk tintje de laatste hand gelegd aan de realisatie van een oeverzwaluwenwand. Een belangrijke toevoeging aan het gebied dat met financiële steun van Fonds 1819, het IJsvogelfonds van Vogelbescherming Nederland, de Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek en sponsoren gerealiseerd kon worden.

Iedereen is van harte welkom op Stijgoord
Stijgoord 2
7241 XA Lochem

Boomfeestdag werd boomherplantdag

Foto van de rij bomen die herplant gaan worden

Lochemse schoolkinderen zouden tijdens de jaarlijkse Boomfeestdag struikjes komen planten op Stijgoord. Door een zone met struiken kan er een robuuste singel ontstaan. Het feest moest jammer genoeg worden geschrapt om de kans op verspreiding van het Covid-virus zo klein mogelijk te houden.  

Ter voorbereiding op het feest zijn de aanwezige lindebomen op de noordgrens opnieuw geplant. De oorspronkelijke bodem bleek toch zo onvruchtbaar dat de lindes, zeker na 2 extreem droge jaren, nauwelijks groeiden.

De boompjes zijn met een kraantje op de kant gezet en nadat er vruchtbare grond is ingebracht weer teruggeplaatst.

De struikjes worden de komende tijd door onze onderhoudsgroep op de goede plek geplant.

Natuurontwikkeling in het gareel proberen te houden

Distelvlinder

Bloeiende akkerdistels voegen in deze tijd paars-rood toe aan het kleurenpalet op Stijgoord. Ze vullen daarmee de verscheidenheid mooi aan.

In deze fase van de ontwikkeling van Stijgoord zijn ze helaas nog zo veel aanwezig dat de ontwikkeling van andere gewenste kruiden hierdoor in gedrang komt.

Zoveel als mogelijk variatie ontwikkelen betekent dan, door de beperkte omvang van het gebied, kiezen en sturen. Totdat er over een paar jaar meer stabiele situatie ontstaat blijft corrigeren helaas nodig.

De grootste brandhaarden van distels worden daarom verwijderd.

Zie voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerdistel

Foto van een bloeiende akkerdistel
Foto van een kruiwagen vol met akkerdistels

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑