Pinken blij met ons hooi

Afgelopen week hebben wij als vrijwilligers onderhoudsgroep Marke Lochem weer gehooid op #Natuurstapsteen Stijgoord. Het drogende weer  koste ons wel wat zweetdruppels en maakt het onze kruidenvegetatie ook moeilijk maar het kwam voor het hooien wel goed van pas.

 René Lubberdink was erg tevreden met het resultaat; zijn Pinken vonden het kruidenrijke hooi extra  lekker.

OPEN DAG MARKE LOCHEM

Zaterdag 8 oktober 2022 vanaf 11.00 uur

Zaterdag 8 oktober vanaf 11.00 uur, organiseert Marke Lochem een informatie en-inspiratiemarkt. Na ruim drie jaar zorgvuldig onderhoud laat Marke Lochem zien welk moois er al op de Natuurstapsteen Stijgoord is gerealiseerd. Tijdens de informatiemarkt presenteren zich ook verschillende vrijwilligersgroepen die betrokken zijn bij Marke Lochem of die zich op een of andere manier bezighouden met biodiversiteit of anderszins met onze leefomgeving. Bezoekers krijgen tijdens een vaartochtje op de zomp ENTE op de Berkel ook de gelegenheid om vanaf het water te genieten.

In december 2018 stak de Stichting Marke Lochem op het terrein van het voormalige zwembad Stijgoord de eerste schop in de bodem. En Enthousiaste vrijwilligers hebben sindsdien het gebied verder ingericht, beheert en onderhouden. Uitgangspunten daarbij zijn zoveel mogelijk ruimte geven aan de ontwikkeling van natuur, het vergroten van een natuurlijke soortenrijkdom en het verhogen van de belevingswaarde. Hiermee wordt een buffer gerealiseerd tussen bedrijfs- en woongebied. Inmiddels is het gebied een gewild wandelrondje geworden en onderdeel van onder andere de wandelroute ‘Poort van Lochem’.

Door de inzet van de vrijwilligers is een pareltje toegevoegd aan de kwaliteit van de woonomgeving.

Tijdens de open dag wordt met een feestelijk tintje de laatste hand gelegd aan de realisatie van een oeverzwaluwenwand. Een belangrijke toevoeging aan het gebied dat met financiële steun van Fonds 1819, het IJsvogelfonds van Vogelbescherming Nederland, de Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek en sponsoren gerealiseerd kon worden.

Iedereen is van harte welkom op Stijgoord
Stijgoord 2
7241 XA Lochem

Boomfeestdag werd boomherplantdag

Foto van de rij bomen die herplant gaan worden

Lochemse schoolkinderen zouden tijdens de jaarlijkse Boomfeestdag struikjes komen planten op Stijgoord. Door een zone met struiken kan er een robuuste singel ontstaan. Het feest moest jammer genoeg worden geschrapt om de kans op verspreiding van het Covid-virus zo klein mogelijk te houden.  

Ter voorbereiding op het feest zijn de aanwezige lindebomen op de noordgrens opnieuw geplant. De oorspronkelijke bodem bleek toch zo onvruchtbaar dat de lindes, zeker na 2 extreem droge jaren, nauwelijks groeiden.

De boompjes zijn met een kraantje op de kant gezet en nadat er vruchtbare grond is ingebracht weer teruggeplaatst.

De struikjes worden de komende tijd door onze onderhoudsgroep op de goede plek geplant.

Natuurontwikkeling in het gareel proberen te houden

Distelvlinder

Bloeiende akkerdistels voegen in deze tijd paars-rood toe aan het kleurenpalet op Stijgoord. Ze vullen daarmee de verscheidenheid mooi aan.

In deze fase van de ontwikkeling van Stijgoord zijn ze helaas nog zo veel aanwezig dat de ontwikkeling van andere gewenste kruiden hierdoor in gedrang komt.

Zoveel als mogelijk variatie ontwikkelen betekent dan, door de beperkte omvang van het gebied, kiezen en sturen. Totdat er over een paar jaar meer stabiele situatie ontstaat blijft corrigeren helaas nodig.

De grootste brandhaarden van distels worden daarom verwijderd.

Zie voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerdistel

Foto van een bloeiende akkerdistel
Foto van een kruiwagen vol met akkerdistels

Samen voor een Lochems natuurpareltje

Op 17 april is door het opspelden van “1,5 meter”-buttons de Onderhoudsgroep Stijgoord officieel van start gegaan. Een tiental mensen gaat aan het werk zodat Natuurstapsteen Stijgoord zich als een pareltje kan ontwikkelen.

Elk 2e zaterdagmorgen van de maand wordt er onderhoud gepleegd om de natuurontwikkeling een handje te helpen. Een groot deel van het werk is seizoensgebonden zodat enthousiastelingen ook tussentijds in het veld bezig zullen zijn.  Het motto is ‘vrijwillig maar niet vrijblijvend’

Door de grote variatie in groeiomstandigheden kan met toegespitst onderhoud op een relatief kleine oppervlakte maximale natuurvariatie ontstaan. Werken aan vergroting van de biodiversiteit rond Lochem is nodig maar vooral ook leuk.

Foto van een vrijwilliger

Meer weten?

info@markelochem.nl

‘Als je ons laat dromen, wordt het nog mooier.’

In “Het laatste nieuws uit het Berkeldal” van april 2021 besteedt het Waterschap Rijn en IJssel uitgebreid aandacht  aan ‘….Stijgoord, een idyllisch glooiend stukje natuurschoon aan de Berkel…’
Dit wordt beschreven als het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen bewoners, gemeente en waterschap.
        

https://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/beleef-berkel-almen/nieuws/marke-lochem-timmert/

Zo zie je: kansen komen niet vanzelf, die moet je creëren.
Als overheden meer  ruimte geven  aan inwoners die verantwoordelijkheid nemen voor hun directe leefomgeving groeit hopelijk ook het aantal vergelijkbare  groepen die pareltjes maken in hun buurt.

Jarige IVN deelt cadeau uit

IVN-Noord-Midden Achterhoek bestaat 40 jaar! Ter ere van dit jubileum heeft de vereniging op 17 maart bomen geplant in Vorden, Lochem en Borculo.

In Lochem is door IVN-NMA-voorzitter Ineke Rood een inheemse zomereik geplant ter ondersteuning van de herinrichting van natuurstapsteen Stijgoord.

Deze zomereik neemt de plaats in van één van de laatst overgebleven haagbeuken, die helaas de herinrichting niet heeft overleefd. Stichting Marke Lochem is erg blij met deze aanwinst, want de jubileum-eik vult de lege plek op en kan de komende eeuwen uitgroeien tot een beeldbepalend natuurmonument op deze mooie plek.

Schermafdruk van het artikel in de Berkelbode
Berkelbode 24 maart 2021

https://www.ivn.nl/afdeling/noord-midden-achterhoek/nieuws/nma-plant-jubileumbomen

In het gebied is een groep vrijwilligers actief. Zij zorgen voor beheer en onderhoud. Aan de oostkant van de stad lag hier vroeger het openluchtzwembad Stijgoord. Veel inheemse bomen zijn in de loop der jaren gekapt. Geleidelijk worden er nieuwe geplaatst. Zo is de oude boomgaard aangevuld met nieuwe hoogstam fruitbomen.

IJSPRET op Stijgoord

Na lange tijd kan er op in Lochem op Stijgoord weer geschaatst worden op natuurijs. Hier wordt natuurlijk volop van genoten. Door die klimaatverandering moeten wij maar afwachten hoe vaak wij dit nog kunnen meemaken.

Stijgoord is tegelijk een schoolvoorbeeld voor efficiënt ruimtegebruik. Natuurgebied, Ecologische stapsteen langs de Berkel, waterberging, wandelgebied en nu ook nog een ijsbaan. Vijfvoudige functies op dezelfde vierkante meters.

Begraven als doodsoorzaak? Obelisk als resultaat

Bij de herinrichting van terrein zijn 2 beeldbepalende Haagbeuken gespaard.  Al snel bleek de tweeling door de rijkelijk opgebrachte grond helaas  het loodje te hebben gelegd.

Om het risico van vallende takken te vermijden rest dan niets anders dan de boom te onttakken.

Als broedplaats voor zwammen en insecten en met  nestkasten voor valk en uil krijgt de stam een nuttig tweede leven als VALK-UIL OBELISK.

Dankzij het vakmanschap van Frits Brinkerink en onverwoestbaar hout van Landgoed Ampsen hebben wij nu ook een fraai informatiepaneel kunnen plaatsen bij de hoofdingang van natuurstapsteen Stijgoord.    Gewapend met kennis van deze natuurstapsteen kan de wandelaar nog meer genieten van het moois dat hier ontstaat. Wanneer je op deze heerlijkheid gewoon wilt ontspannen ben je natuurlijk ook welkom

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑