Vlaaien vergroten biodiversiteit

De pinken zorgen als alleseters voor veel variatie in kruiden en gras en houden de opslag van wilg en els in de graasweide in toom. Door de mest ontstaan pleksgewijs verschillen in vruchtbaarheid waardoor de variatie in begroeiing nog meer versterkt wordt.

Onopvallend ontstaat onder de vlaaien een krioelende wereld van mestkeverlarven. En die maken de weide aantrekkelijker voor veldmuizen en verschillende vogels. https://nl.wikipedia.org/wiki/Mestkever#Ecologie

Van bouwplaats naar natuurgebied

De Graasweide op Stijgoord heeft nog de naweeën van het enorme grondverzet in 2018. Versterkt door drie zeer warme en droge zomers hebben we dit eerste beheerjaar kunnen vaststellen dat er onvoldoende gras bijgroeit en de ontwikkeling naar structuurrijk grasland is vertraagd.

Gevolgen waren herhaaldelijk uitbrekende pinken op zoek naar malsere weides.    

Bodemonderzoek bevestigt dat iets aan de grasgroei gedaan moet worden. O.a. de zuurgraad, organische stof en het actief bodemleven scoren lage-, tot zeer lage waardes. 

Daarom worden binnenkort enkele ondiepe bewerkingen toegepast waarmee maaisel als organisch materiaal wordt verspreid,  zuurstof dieper in de bodem kan dringen en de grond ondiep wordt losgemaakt.

Nog wat kale plekken worden met een gras/kruidenmengsel doorgezaaid.

De komende tijd kan een gedeelte van het terrein dus wat kaal en soms modderig zijn.

Pinken op zoek naar groen gras

Door de aanhoudende droogte groeit er veel te weinig gras voor de pinken. Ze gaan zelf op zoek naar eten en trekken zich daarbij niets aan van barrières als afrastering of  bypass. 

De hooiweide biedt dan uitkomst.

 Zorgen voor voldoende drinkwater, met hulp van jeugd uit de buurt, hoort er dan natuurlijk ook bij.

Pinken hebben ook last van de warmte

De 2 pinken die ons helpen ons structuur en variatie te brengen in het gras op de kade. Op deze droge warme dagen zoeken zij ook verkoeling in de grote vijver van de stapsteen Stijgoord.

De 2 pinken die helpen ons structuur en variatie te brengen in het gras op de kade. Op deze droge warme dagen zoeken zij ook verkoeling in de grote vijver van de stapsteen.Stijgoord.

Eerst even pootje baden want zwemmen is nog wel even wennen.

Groot Brandenborch zorgt voor meer structuur

Beweiding van een groot deel van natuurstapsteen Stijgoord gaat zorgen voor een structuurrijkere en aantrekkelijkere vegetatie. Door het droge voorjaar was er helaas voor de ossen van boerderij Groot Brandenbroch onvoldoende te eten zodat zij noodgedwongen snel weer vertrokken. Inmiddels heeft het genoeg geregend zodat er inmiddels voldoende gras is. Twee pinken helpen nu om het gebied “biodiverser” te ontwikkelen.

http://grootbrandenborch.nl/

Hooi is binnen

Voor de eerste keer hebben wij kunnen hooien. Vrijwilliger Herman heeft ons daarbij geholpen met zijn verzameling werktuigen. Trekker, schudder en balenpers zijn echte klassiekers. De wikkelmachine is een “klassieker in wording”. Het hooi is straks voer voor de ossen op stal.

samen komen wij verder

Opnieuw weer meer enthousiaste #lochemers die samen van #natuurstapsteen Stijgoord een pareltje willen maken.  Zaterdag 11 juli zijn in een paar uur weer letterlijk meters gemaakt door ongewenste wilgenopslag langs de oever van de vijver op te ruimen. De volgende keer blijft er plaats voor nog meer bondgenoten.

Hulp nodig bij verwijderen opslag van wilg en els

In deze pioniersfase van de ontwikkeling van het gebied Stijgoord komt er op te veel plekken spontane opslag van Wilg en Els voor. Als deze niet verwijderd wordt ontstaan er binnen de kortste keren struwelen langs de oevers van de centrale vijver en van de bypass. Wij willen hier de ontwikkeling van natte kruiden oevers zoveel mogelijk stimuleren.
 Daarom gaan wij zaterdagmorgen 11 juli wilg- en es opslag verwijderen.

HULP is hierbij WELKOM dus stuur even een berichtje dat je ook komt helpen naar info@markelochem.nl .

9:15 uur verzamelen bij ’t Anker aan de Berkel

Eerste maaibeurt bongerd

Vandaag waren de bongerd en grasveldjes toe aan hun eerste maaibeurt. Maar eerst moesten Zuring en Jacobskruiskruid worden uitgestoken want het gras wordt gehooid en in baaltjes geperst als veevoer.

de enige manier om woekerende Zuring te verwijderen is uitsteken.
Klassiek maaien met een messenbalk en een oldtimer International trekker

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑