Natuurstapsteen Stijgoord

De natuurstapsteen Stijgoord nabij de Goorseweg in Lochem, grenst aan de zuidzijde aan de Berkel, de noordzijde aan het bedrijventerrein Stijgoord en de westzijde aan de zompenloods ’t Anker.

Per 1 januari 2020 is, voor in eerste instantie 6 jaar, het beheer en onderhoud door Waterschap Rijn en IJssel overgedragen aan Marke Lochem.

De visie op het beheer en onderhoud voor de komende jaren is opgenomen in het Beheerplan van november 2019

Uitgangspunt voor het beheer en onderhoud is meer biodiversiteit in het gebied met een brede(re) blik op natuur en belevingswaarden. Dit gaat verder dan alleen een streefbeeldenkaart van Waterschap Rijn en IJssel die als basis gebruikt is. Belangrijk bij de uitvoering is een grotere betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid van inwoners voor hun woonomgeving.

De beheervisie gaat uit van een aantal verschillende invalshoeken:

  • natuur en ecologie
  • de leefomgeving
  • mogelijkheden voor educatie

Vrijwilligers

Het beheer van het gebied-wordt zoveel mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd die een aantal keer per jaar samen komen om werkzaamheden te verrichten.

Wil je ook helpen om dit gebied zich steeds mooier te laten ontwikkelen neem dan met ons contact op info@markelochem.nl

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑