Bever op zoek naar een nieuwe woonplaats

Gisteren werd een nietsvermoedende wandelaar verrast door een bever op Stijgoord.  Waarschijnlijk een nestverlater die op zoek is naar een geschikt biotoop om een eigen gezin op te kunnen voeden. Of dit het exemplaar is dat de laatste tijd vaker gesignaleerd is blijft onduidelijk.

Het waterschap Rijn en IJssel heeft de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in herstel van de natuurwaarden langs beken en waterlopen in de Achterhoek. Langs de Berkel zijn er veel meer natuurvriendelijke oevers ontstaan en ecologische stapstenen. Zo wordt gewerkt aan herstel van een zogenoemd halfnatuurlijk beekdallandschap. Daardoor wordt de Berkel een steeds beter leefgebied voor flora en fauna.

Verwachtingsvol blijven wij de voortgang en ecologische effecten volgen.

Het werk van de vrijwilligers van Marke Lochem zorgt ervoor dat Natuurstapsteen Stijgoord nog aantrekkelijker is geworden. De verkennende bever is daar een mooi voorbeeld van.

“LANGENSE WEIDEN” NATUURLIJK….. Lochem-Oost Natuurrijk

Aan de oostgrens van de stad Lochem bereidt gemeente Lochem een nieuwe woonwijk voor, waterschap Rijn en IJssel maakt plannen voor een natuurlijker inrichting van de Berkel, het tussenliggende Mariabos, een oud beekdalbos, onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk, vraagt om aanwezige bijzondere natuurwaarden te beschermen en te vergroten. Het resultaat van dit alles bepaalt voor vele decennia onze leefomgeving. Daarom is nu het moment om deze drie klussen samenhangend aan te pakken. Hoe het resultaat van onderlinge samenhang er uit kan gaan zien is samengevat in onze brochure “De ontwikkeling van de Langense Weiden”.

Hiermee denken wij mee over de kansen voor verbetering van natuur en landschap.  Constructief vanaf het begin van uitwerking en realisatie en niet pas achteraf commentaar geven op definitieve plannen. Een natuurinclusieve woonwijk die optimaal is ingepast in de omgeving. De Berkel is weer een stap richting  herstel van een halfnatuurlijk beekdallandschap. Schoon en gezond en klimaatrobuust. Het Mariabos duurzaam geborgd als ecologische natuurstapsteen.

De verpieterde biodiversiteit groeit . Zowel op land als in het water ontstaan er veel kansen voor meer planten-, dier- en vogelsoorten. En niet te vergeten, de stad Lochem krijgt zo een nieuwe waardevolle, natuurlijke en prettige woonomgeving die optimaal is ingepast in de omgeving.

Downloaden brochure (PDF)

Natuurwerkdag Marke Lochem

Kom ook langs op Stijgoord zaterdagochtend 4 november!

Tijdens de Nationale Natuurwerkdag zaterdag 4 november is iedereen bij ons welkom om te ervaren hoe de ecologische waarde van Natuurstapsteen Stijgoord langs de Berkel wordt vergroot.

Je kunt zien en horen hoe wij met weinig inspanning zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor ontwikkeling van stadsnatuur in de directe woonomgeving.
Je kunt zelf ervaren hoe dit werkt en misschien brengt het je wel op het idee om in je eigen omgeving aan de slag te gaan. Wij zijn natuurlijk ook heel blij als je zo enthousiast raakt om samen met ons het gebied nog aantrekkelijker te maken voor dieren en planten waarvan wij allen zo genieten.

Tussen 9.30 en 11.30 uur is aan Stijgoord 2 in Lochem ons hek open.

Excursie Stadsnatuur in je eigen omgeving – 4 november 2023

Zaterdag 4 november is weer de Nationale Natuurwerkdag. Meer dan 15.000 vrijwilligers steken de handen uit de mouwen op meer dan 500 locaties in heel Nederland. Alle klussen op de Natuurwerkdag dragen bij aan de biodiversiteit en een gezonde planeet.

Het Netwerk Groene Vrijwilligers Lochem en de gemeente Lochem geven dit jaar extra aandacht aan de Nationale Natuurwerkdag. Ook Marke Lochem doet mee en organiseert een excursie op natuurgebied Stijgoord in Lochem onder de titel Stadsnatuur in je eigen omgeving. Deelname is gratis!

Iedereen is welkom om te horen en zien wat wij met een enthousiaste groep vrijwilligers op Stijgoord allemaal doen om de ecologische waarde en de biodiversiteit van dit gebied nog meer te vergroten.  Wij willen bezoekers motiveren om als vrijwilliger mee te gaan doen. Ook laten we zien hoe je met weinig inspanning zelf verantwoordelijkheid kunt nemen voor ontwikkeling van stadsnatuur in je directe omgeving.

Dag en tijd: zaterdag 4 november, 9.30-11.30 uur

Locatie: Stijgoord (ingang bij de botenloods van de Berkelzomp aan de Berkel)

Meld je aan voor de excursie via deze link op de site Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Dankzij het vakmanschap van Frits Brinkerink en onverwoestbaar hout van Landgoed Ampsen hebben wij nu ook een fraai informatiepaneel kunnen plaatsen bij de hoofdingang van natuurstapsteen Stijgoord.    Gewapend met kennis van deze natuurstapsteen kan de wandelaar nog meer genieten van het moois dat hier ontstaat. Wanneer je op deze heerlijkheid gewoon wilt ontspannen ben je natuurlijk ook welkom

Pinken hebben ook last van de warmte

De 2 pinken die ons helpen ons structuur en variatie te brengen in het gras op de kade. Op deze droge warme dagen zoeken zij ook verkoeling in de grote vijver van de stapsteen Stijgoord.

De 2 pinken die helpen ons structuur en variatie te brengen in het gras op de kade. Op deze droge warme dagen zoeken zij ook verkoeling in de grote vijver van de stapsteen.Stijgoord.

Eerst even pootje baden want zwemmen is nog wel even wennen.

Website www.markelochem.nl is nu live op internet

De laatste weken is hard gewerkt aan een de website voor Marke Lochem. Hierop is naast informatie over de Stichting Marke Lochem zelf de ontwikkeling van het beheer en onderhoud van de natuurstapsteen Stijgoord te volgen. De geschiedenis van het gebied, hoe de toestand nu is en hoe die zal worden is terug te vinden. Het beheer- en onderhoudswerk  door enthousiaste vrijwilligers wordt voortdurend in beeld geactualiseerd. Je kunt dus volgen hoe Stijgoord mede door hun inspanningen groeit van voormalig zwembad naar een gevarieerd en aantrekkelijk natuurterrein bij de bebouwde kom van Lochem langs de Berkel.

Op de website worden regelmatig berichten en aankondigingen opgenomen. Alle reden dus om de website toe te voegen aan je Google alert https://www.google.com/alerts

Marke Lochem is ook te volgen op

Het hooi staat droog

Tussen de buien door hebben echte diehards de laatste dagen hooien opnieuw ontdekt. Na maaien, keren, rillen maken is het gras van de bongerd en de kruidenrijke graslandjes droog geopperd.

het beproefde handwerk is veel leuker dan brullende trekkers
Een overwinningen op de buien van de afgelopen dagen
Nu even onderzeil totdat de balenpers van Herman het werk komt afmaken

Dankbaar extra werk dankzij droogte

Als het niet regent moeten wij zelf voorkomen dat aanplant verpietert. Met hulp van een pompje van #Terrapracticus  blijft het emmertjes water halen gelukkig goed te doen

Dit keer geen emmers maar kruiwagen
Nu even genoeg, maar een natte zomer blijft wel nodig.

Kom in beweging door opruimen woekerplanten

Sportscholen en fitnesscentra zijn helaas nog gesloten. Maar er is een alternatief. Komende zaterdag 30 mei kun je kosteloos in beweging komen. Op natuur stapsteen Stijgoord ben je op een veilige 1,50 m. afstand welkom om te helpen met verwijderen van woekerende zuring en jacobskruiskruid .

We verzamelen vanaf 9:15 uur bij zompenloods ’t Anker.
Rond 10.30 u. wordt koffie en thee geschonken.
Vergeet gepaste kleding niet

Graag een berichtje dat je komt naar mailto:info@markelochem.nl

bypass voorjaar 2020

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑