Over ons

Aanleiding

Na de sluiting van zwembad Stijgoord in 1993 ontplooiden enkele inwoners van de gemeente Lochem, die samen de Stichting Natuur in de Graafschap vormden, het initiatief met als inzet het vrijgekomen gebied als half natuurlijke bufferzone tussen wonen en werken te behouden. Het zou nog vijfentwintig jaar duren voordat duidelijk werd wat de uiteindelijke bestemming van het terrein zou worden. In 2017 begon de Gemeente Lochem samen met Waterschap Rijn en IJssel het terrein en omgeving in te richten als bedrijventerrein en wateropvanggebied. De Stichting Natuur in de Graafschap werd gevraagd voor het oude zwembadterrein een inrichtingsschets te maken.

Ambitie Marke Lochem

De Stichting Marke Lochem komt voort uit het initiatief van de Stichting Natuur in de Graafschap en bestaat uit enkele inwoners van de gemeente Lochem die zich, samen met betrokken vrijwilligers, richten op het beheer van de natuurstapsteen Stijgoord. De doelstelling van de stichting is echter breder en behelst in brede zin instandhouding en verbetering van natuur, landschap en biodiversiteit in de gemeente Lochem. Dat betekent dat in de toekomst waar mogelijk en waar met “energie” van mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving ook andere initiatieven opgepakt kunnen worden of terreinen in de gemeente geadopteerd gaan worden. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn meer aandacht voor en vergroting van biodiversiteit, een aantrekkelijke omgeving en waar mogelijk passend recreatief medegebruik en educatieve activiteiten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit

  • Peter van Waveren Hogervorst, voorzitter
  • Alfred te Pas, secretaris-penningmeester
  • Johan Busger op Vollenbroek, beheer en onderhoud
  • Gerard Doornbos, educatie en onderhoud
  • Hans van Hoorn

Het bestuur wordt bijgestaan door adviseur Jan Huidink

Postadres  Stichting Marke Lochem
Barchemseweg 6
7241 JD Lochem  
Mailadres  info@markelochem.nl  
BankNL88TRIO 0788 8411 57 t.n.v. Stichting Marke Lochem
Kamer van Koophandel nr.76470075

__________________________________________________________________

FRAGMENT OPRICHTINGSAKTE VAN STICHTING MARKE LOCHEM

18 NOVEMBER 2019

MARKEN IN DE GEMEENTE LOCHEM

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/lochem/marken

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑